รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
161017614
print เอกสารไม่ออก...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
44233000
2016-10-17 00:00:00
161017613
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ สั่งปริ้นเครื่องแม่แล้วไปออกอีกเครื่อง...
ชูชีพ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-10-17 00:00:00
161017612
โปรแกรม Word และ Excel ใช้ control C control V ได้...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2600
2016-10-17 00:00:00
161017611
ไม่สามารถปริ้นงานได้...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2016-10-17 00:00:00
161017610
ไม่สามารถเข้า Internet ได้ ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2744
2016-10-17 00:00:00
161013609
ติดตั้งระบบ voip...
สมปอง
กองนโยบายและแผน
2450
2016-10-13 00:00:00
161005608
เครื่องช้า...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-10-05 00:00:00
161005607
ลงโปรแกรมใหม่...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-10-05 00:00:00
161003606
ลงโปรแกรมใหม่ scan ไวรัส ...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-10-03 00:00:00
เชิดชัย
160928605
เข้าระบบwifiไม่ได้...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2016-09-28 00:00:00
160928604
- ลงวินโดวส์ใหม่ (ไม่มีข้อมูลในเครื่อง) - ลงวินโดวส์ 10 /ถ้าไม่ได้เอาวินโ...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
862247936
2016-09-28 00:00:00
เชิดชัย
160928603
การใช้งานinternet wifi...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2016-09-28 00:00:00
160927602
ลง window ใหม่...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
819325584
2016-09-27 00:00:00
เชิดชัย
160926601
ลง window ใหม่...
เฉลียว
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
89
2016-09-26 00:00:00
เชิดชัย
160926600
เปิดเครื่องไม่ติดหลังจากลง windows...
อารยา
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
837224227
2016-09-26 00:00:00
160923599
เนตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ใช้ไม่ได้...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2016-09-23 00:00:00
กฤษฎา
160920598
เปิดติดแล้วดับ...
มยุรา
กองกลาง
2232
2016-09-20 00:00:00
160920597
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2016-09-20 00:00:00
เชิดชัย
160915596
ลง windows notebook ใหม่ ขอเพิ่มโปรแกรม Photoshop และ illustrator...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2016-09-15 00:00:00
เชิดชัย
160915595
เปิดและปิดเครื่องเองตลอดเวลา...
กฤษฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2391
2016-09-15 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 41 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]