รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170110635
ลงไรืกนไหใหม่...
อิสรีย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
98
2017-01-10 00:00:00
170110634
ตั้งค่า VPN MAC BOOK...
ธนภณ
สาขาวิชาการบัญชี
619693593
2017-01-10 00:00:00
เชิดชัย
170110633
เครื่องค้าง...
สมเกียรติ์
สาขาวิชาการบัญชี
966591651
2017-01-10 00:00:00
เชิดชัย
170109632
Window มีปัญหา...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ
979198885
2017-01-09 00:00:00
เชิดชัย
170109631
เปิดเครื่องไม่ได้ ,เปิดCPUแล้วมีเสียงดัง...
สุดารัตน์
กองกลาง
2031
2017-01-09 00:00:00
เชิดชัย
161227630
เครื่องเปิดไม่ได้ ไฟล์ระบบมีปัญหา...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2016-12-27 00:00:00
เชิดชัย
161227629
กู้เมมโมรี่การ์ด เนื่องจากโดนไวรัสแล้วภาพหาย...
ไพฑูรย์
กองกลาง
801667816
2016-12-27 00:00:00
เชิดชัย
161206627
เครื่องพิมพ์เอกสารห้องพยาบาล ไม่ทำงาน ระบบแจ้งว่าไม่สามารถพิมพ์ได...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2016-12-06 00:00:00
เชิดชัย
161125626
เซ็ท Printer...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2016-11-25 00:00:00
เชิดชัย
161123625
ปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ที่บริเวณตึก 36 ชั้...
ณัฐิญา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
837408520
2016-11-23 00:00:00
ชัยวัฒน์
161121624
ติดไวรัส...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2016-11-21 00:00:00
161121623
ปริ้นไม่ได้...
ชูชีพ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-11-21 00:00:00
161118622
*แจ้งแทน ผอ.สุนทร หลังจาก login time out แล้วไม่สามารถ login ได้...
ชัยวัฒน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2710
2016-11-18 00:00:00
161107621
เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2016-11-07 00:00:00
161107620
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ทั้งอาคาร. อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ โทรศัพท์เค...
ภัทรศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
879567905
2016-11-07 00:00:00
161104619
เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Error ใช้งานติดขัด อยากให้ช่วยมาลงให้ใหม่หน่อยค่...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-11-04 00:00:00
161102618
เปลี่ยนถ่าน bios เครื่อง PC (ฝากเครื่องไปกับพี่เติ้ลแล้วคะ)...
ภัสวัลย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
1800
2016-11-02 00:00:00
161101617
ลง windows 10 Microsoft Office 2010...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3512
2016-11-01 00:00:00
161031616
ไม่สามรถเข้า INternet ได้ ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2744
2016-10-31 00:00:00
161019615
ลง วินโดวน์ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2016-10-19 00:00:00


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]