รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2007131375
ลงwindown10ใหม่...
สุวรรณา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0854577805
2020-07-13 00:00:00
พุทธพงษ์
2007101374
ลง MS office...
ทิพย์วรินทร์
สาขาชีววิทยาประยุกต์
0859246391
2020-07-10 00:00:00
พุทธพงษ์
2007101373
ลงวินโด้ใหม่ โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมสอนออนไลท์...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
0816224812
2020-07-10 00:00:00
พุทธพงษ์
2007081372
ลง office ต่อ wifi ไม่ได้...
ชาญชัย
สาขาวิศวกรรมโยธา
0990349545
2020-07-08 00:00:00
2007021371
ลง windows ใหม่...
สุกัญญา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
0874567337
2020-07-02 00:00:00
สุขสันต์
2007011370
internet ใช้งานไม่ได้...
นิตยา
สาขาการจัดการผังเมือง
0859267822
2020-07-01 00:00:00
มงคล
2007011369
จะสั่งพิมพ์ขึ้น error ค่ะ แล้วก็โปรแกรมป้องกันไวรัสมีปัญหาเข้าเว็บไม่ไ...
อัญชลี
สาขามนุษยศาสตร์
0840769690
2020-07-01 00:00:00
2006301368
โปรแกรมพื้นฐาน...
ขนิษฐา
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0933265961
2020-06-30 00:00:00
สุขสันต์
2006301367
ลงวินโดว์ใหม่ Format Drive C ,เช็คอาการเครื่องดับ...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
0816224812
2020-06-30 00:00:00
สุขสันต์
2006301366
ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
อารีพร
กองคลัง
2287
2020-06-30 00:00:00
สุขสันต์
2006291365
โทรศัพท์ cisco หมายเลข 2245, 2243 ไม่สามารถใช้งานได้ (กำลังลงทะเบียน)...
สุชัญสินี
กองกลาง
2245
2020-06-29 00:00:00
มงคล
2006251364
ลง windows ใหม่...
สุรเดช
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
0914690809
2020-06-25 00:00:00
สุขสันต์
2006241363
ลงโปรแกรม microsofe office ใหม่...
นิสา
สาขาชีววิทยาประยุกต์
0894942971
2020-06-24 00:00:00
สุขสันต์
2006231362
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ไม่สามมารถเชื่อมต่อได้...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2690
2020-06-23 00:00:00
พลากร
2006231361
ลบวินโดว์ใน account...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2020-06-23 00:00:00
พลากร
2006231360
โหลดงานช้า / คีย์บอร์ดกดไม่ลง...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ
2530
2020-06-23 00:00:00
สุขสันต์
2006201359
format เครื่อง และลง windows ใหม่ค่ะ...
สุกัญญา
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
0874567337
2020-06-20 00:00:00
สุขสันต์
2006181358
หลังจากที่พักงานใช้งานนาน ๆ อยู่ในสถานะพักเครื่อง ไม่กลับมาทำงาน ปิด...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2020-06-18 00:00:00
พลากร
2006181357
เข้าระบบ e-MENSCR ไม่ได้ เป็นระบบออนไลน์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแล...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2020-06-18 00:00:00
พลากร
2006181356
ล้างเครื่องใหม่...
ธณัฏฐสรณ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
0860177523
2020-06-18 00:00:00


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]