รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140813151
อินเตอร์เน็ตเสีย...
พลกฤต
2293
2014-08-13
เชิดชัย
140813150
เปิดieไม่ได้...
อดาษดา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
815472737
2014-08-13
เชิดชัย
140808149
เล่นเนทไม่ได้...
ศิริวรรณ
กองกลาง
2272
2014-08-08
140806148
ติดไวรัส ลงวินโดว์ใหม่...
การัณย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
81
2014-08-06
เชิดชัย
140806147
เครื่องดับเอง...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-08-06
เชิดชัย
140806146
เครื่อง ปิด เปิด เองบ่อย ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-08-06
เชิดชัย
140805145
ลง os ใหม่ office2013...
ศิริวรรณ
กองกลาง
2272
2014-08-05
เชิดชัย
140805144
เครื่องติดไวรัส ลงos ใหม่...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3431
2014-08-05
เชิดชัย
140731143
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-31
เชิดชัย
140731142
ลง Windows ใหม่...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-31
เชิดชัย
140730141
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3451
2014-07-30
กฤษฎา
140730140
เล่นเน็ตไม่ได้...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3311
2014-07-30
กฤษฎา
140730139
ติดไวรัส...
กุศลิน
กองกลาง
2010
2014-07-30
กฤษฎา
140729138
ใช้งาน office ไม่ได้...
ไพรัชต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3410
2014-07-29
กฤษฎา
140729137
ลงโปรแกรมใหม่...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-29
เชิดชัย
140729136
เปิดจอไม่ติด...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2530
2014-07-29
ชัยวัฒน์
140728135
ลงวินโดว์ลิขสิทธิ์...
สุทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2014-07-28
เชิดชัย
140728133
ลงosใหม่...
สายชล
กองนโยบายและแผน
2460
2014-07-28
เชิดชัย
140728132
เปลี่ยน Hardisk ...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
0
2014-07-28
เชิดชัย
140725131
แจ้งวินโดว์เสีย...
พิเชฐ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3511
2014-07-25
ปรีชา


Total 816 Record : 41 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41]