รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170809734
ปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถแชร์และเชื่อมต่อได้ เพราะคอมพิวเตอร์เคร...
พงศกร
กองบริหารงานบุคคล
2690
2017-08-09 00:00:00
เชิดชัย
170808733
ระบบ internet มีความเร็ว น้อยกว่าปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ และเกิดขึ้นบ่อยค่ะ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-08-08 00:00:00
170808732
ปรึกษาการเข้าใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านระบบ LAN...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-08-08 00:00:00
เชิดชัย
170807731
ลงwindows 10 office office 2013...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-08-07 00:00:00
เชิดชัย
170803730
ลง windows 10 office 2010 format Hdd แบ่ง partion ใหม่...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3211
2017-08-03 00:00:00
เชิดชัย
170802729
print ไม่ออกค่ะ...
เบญจวรรณ
กองกลาง
2002
2017-08-02 00:00:00
170802728
อยู่ๆก็เชื่อมต่อ อินเตอร์เนต ผ่าน WIFI ไม่ได้ ทั้งสองตัว RMUTI-WiFi RMUTi-WiFi-EA อยู่ๆ ...
นพพล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
813568443
2017-08-02 00:00:00
เชิดชัย
170731727
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-07-31 00:00:00
มงคล
170727726
ลง window ใหม่ 10 เป็น 64 bit ms 2013 ส่วน PC แก้ไวรัส...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2017-07-27 00:00:00
เชิดชัย
170727725
ให้ลงwindowใหม่...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3521
2017-07-27 00:00:00
เชิดชัย
170726724
เดินสายแลน...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2017-07-26 00:00:00
มงคล
170721723
แชร์ปริ๊นท์เตอร์กับไฟล์...
กุลชลี
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2017-07-21 00:00:00
เชิดชัย
170720722
ใช้เน็ทไม่ได้...
กิตติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-07-20 00:00:00
เชิดชัย
170718721
สายแพรเสีย อาการจอไม่แสดงผล...
เสน่ห์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
848880859
2017-07-18 00:00:00
เชิดชัย
170717720
ดังติ๊ดๆ แล้วดับไป เครื่องชอบดับเอง...
ธนศักดิ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2017-07-17 00:00:00
เชิดชัย
170714719
ใช้งานปริ้นเตอร์ไม่ได้ รบกวนลงโปรแกรม PDF และ Photoshop...
สกุณา
กองคลัง
2286
2017-07-14 00:00:00
เชิดชัย
170713718
ให้ลง ไดร์เวอร์ pc...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2017-07-13 00:00:00
เชิดชัย
170713717
จอฟ้า...
สุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2017-07-13 00:00:00
เชิดชัย
170713716
วินโดวน์ติดไลน์เซ็น...
สุปราณี
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3521
2017-07-13 00:00:00
เชิดชัย
170706715
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตหอพัก 40 หน่วย(ใหม่) ใช้งานไม่ได้เกือบ 1 อาทิตย์แล้...
บรรณชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
826095479
2017-07-06 00:00:00
มงคล


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]