รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
161125626
เซ็ท Printer...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2016-11-25
เชิดชัย
161123625
ปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ที่บริเวณตึก 36 ชั้...
ณัฐิญา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
837408520
2016-11-23
ชัยวัฒน์
161121624
ติดไวรัส...
ยุวดี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2016-11-21
161121623
ปริ้นไม่ได้...
ชูชีพ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-11-21
161118622
*แจ้งแทน ผอ.สุนทร หลังจาก login time out แล้วไม่สามารถ login ได้...
ชัยวัฒน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2710
2016-11-18
161107621
เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2016-11-07
161107620
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ทั้งอาคาร. อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ โทรศัพท์เค...
ภัทรศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
879567905
2016-11-07
161104619
เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Error ใช้งานติดขัด อยากให้ช่วยมาลงให้ใหม่หน่อยค่...
ณัฏฐนันท์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2754
2016-11-04
161102618
เปลี่ยนถ่าน bios เครื่อง PC (ฝากเครื่องไปกับพี่เติ้ลแล้วคะ)...
ภัสวัลย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
1800
2016-11-02
161101617
ลง windows 10 Microsoft Office 2010...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3512
2016-11-01
161031616
ไม่สามรถเข้า INternet ได้ ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2744
2016-10-31
161019615
ลง วินโดวน์ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2016-10-19
161017614
print เอกสารไม่ออก...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
44233000
2016-10-17
161017613
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ สั่งปริ้นเครื่องแม่แล้วไปออกอีกเครื่อง...
ชูชีพ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2016-10-17
161017612
โปรแกรม Word และ Excel ใช้ control C control V ได้...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2600
2016-10-17
161017611
ไม่สามารถปริ้นงานได้...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2016-10-17
161017610
ไม่สามารถเข้า Internet ได้ ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2744
2016-10-17
161013609
ติดตั้งระบบ voip...
สมปอง
กองนโยบายและแผน
2450
2016-10-13
161005608
เครื่องช้า...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2016-10-05
161005607
ลงโปรแกรมใหม่...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2016-10-05


Total 1219 Record : 61 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]