รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
171102775
เครื่อง notebook ลง windows 10...
ธีรธรรม์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2887
2017-11-02 00:00:00
เชิดชัย
171025774
ไม่สามารถบูทเข้าระบบได้...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
881131102
2017-10-25 00:00:00
171019773
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ให้ดำเนินการลงวินโดว์ใหม่...
ปภัทร์สิริ
กองนโยบายและแผน
2460
2017-10-19 00:00:00
เชิดชัย
171018772
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน ชั้น 2 ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2017-10-18 00:00:00
เชิดชัย
171018771
เปลี่ยน HDD ...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2017-10-18 00:00:00
เชิดชัย
171016770
เครื่องคอมไม่ติด...
สุทิน
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
44233064
2017-10-16 00:00:00
เชิดชัย
171009769
ลง antivirus...
นิตยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
811702413
2017-10-09 00:00:00
เชิดชัย
171006768
ลงโปรแกรม และล้างไดร์C...
จิรวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
805144561
2017-10-06 00:00:00
เชิดชัย
171005767
เครื่องผมเข้าใช้งาน essไม่ได้...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-10-05 00:00:00
171003766
ลงวินโดว์ใหม่...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-10-03 00:00:00
เชิดชัย
171003765
VoIP ไม่สามารถใช้งานได้ เบอร์ 3124...
ธิพา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
848887151
2017-10-03 00:00:00
171002764
กู้ข้อมูล...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
865810836
2017-10-02 00:00:00
เชิดชัย
170929763
excel เวลากด ctrl+f ใช้พร้อมกัน 2 หน้าไม่ได้...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-09-29 00:00:00
170927762
ลงโปรแกรมใหม่...
ภูษิตา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
638877722
2017-09-27 00:00:00
เชิดชัย
170925761
ลง window และ microsoft...
อภิญญา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
894343923
2017-09-25 00:00:00
เชิดชัย
170924760
เน็ตที่หอพักพัฒนาศรมชั้น4 หมายเลข1254-1313-060-69-9(12)ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาwifi...
อภิเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
878300006
2017-09-24 00:00:00
พลากร
170920759
เครท่องคอมเปิดไม่ได้...
อภิญญา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
894343923
2017-09-20 00:00:00
170919758
คอมฯ ปริ๊นไม่ได้...
ราณี
กองกลาง
2209
2017-09-19 00:00:00
170918757
เปิดเครื่องได้ แต่หน้าจอไม่ขึ้น...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2017-09-18 00:00:00
170913756
ลง Microsoft Office ที่ร้านค้าสวัสดิการ อาคาร 35 ...
ปรียา
กองกลาง
981583020
2017-09-13 00:00:00
พลากร


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]