รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
171226795
เนื่องจากติดไวรัสผ่านเฟสบุ๊ค และเปิดเฟสบุ๊คไม่ได้...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-12-26 00:00:00
เชิดชัย
171222794
ลงโปรแกรม window , office , mathlab...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3255
2017-12-22 00:00:00
เชิดชัย
171218793
ไม่สามารถเข้าวินโดวน์ได้...
วราภรณ์
กองกลาง
872172721
2017-12-18 00:00:00
เชิดชัย
171218792
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2017-12-18 00:00:00
171218791
ลงwindow...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2017-12-18 00:00:00
เชิดชัย
171212790
เครื่องช้า มีปัญาหาในการปริ๊น( เครื่องเช่า)...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2017-12-12 00:00:00
เชิดชัย
171206789
อินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพลานามัย ใช้ไม่ได้ อาคารอเนกประส...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
3063
2017-12-06 00:00:00
มงคล
171204788
ติดvirus ลงwindowใหม่...
ติณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
939354515
2017-12-04 00:00:00
เชิดชัย
171129787
windows เปิดไม่ได้...
วิชาญ
กองพัฒนานักศึกษา
879669600
2017-11-29 00:00:00
เชิดชัย
171128786
ดูระบบอินเตอร์เน็ต อาคารกิจการนักศึกษา ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2017-11-28 00:00:00
171123785
อาการไม่แสดงผลออกทางมอนิเตอร์...
วัฒนศักดิ์
กองพัฒนานักศึกษา
2352
2017-11-23 00:00:00
เชิดชัย
171123784
ลงระบบปฏิบัติการ Window 10 พร้อม Backup ข้อมูล และลงโปรแกรมพื้นฐาน...
เยาวพา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
801783519
2017-11-23 00:00:00
เชิดชัย
171122783
ลงโปรแกรมไดร์C ลงวินโดว์ 7 ออฟฟิศ 2010...
ปิยมาภรณ์
สาขาวิชาการตลาด
3641
2017-11-22 00:00:00
171122782
เชื่อมอินเตอร์ไม่ได้คะ...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2017-11-22 00:00:00
เชิดชัย
171120781
หน้าจอดำ...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-11-20 00:00:00
เชิดชัย
171116780
ลง window ใหม่...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2017-11-16 00:00:00
เชิดชัย
171115779
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
อดุลย์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
858587272
2017-11-15 00:00:00
เชิดชัย
171109778
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่งาน...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-11-09 00:00:00
เชิดชัย
171109777
ลงOSใหม่ เปิดเครื่องมาแล้วขึ้นให้กด F1...
พิมพ์นิภา
สาขาวิชาการตลาด
3642
2017-11-09 00:00:00
เชิดชัย
171103776
boot เข้า os ไม่ได้...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2017-11-03 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]