รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180403854
เข้าอินเตอร์เน็ตสาย lan ไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2018-04-03 00:00:00
180403853
ลง window ใหม่ 10 64 bit ms office 2010 ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-04-03 00:00:00
เชิดชัย
180328852
เป็นไวรัส เปิดเครื่องไม่ได้ ลงwindows 10...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-03-28 00:00:00
เชิดชัย
180327851
Format ลง windows 10 install office 2013 ...
วุฒิชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
861511175
2018-03-27 00:00:00
เชิดชัย
180326850
ลง windows 10 64bit microsoft office 10 english...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
565155199
2018-03-26 00:00:00
เชิดชัย
180319849
Format and install Windows ...
ธันยวรา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
618789539
2018-03-19 00:00:00
เชิดชัย
180315848
เครื่องพิมพ์งานพัสดุ กองคลัง ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2018-03-15 00:00:00
180313847
ลงwindows ใหม่...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-03-13 00:00:00
เชิดชัย
180307846
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
จิตติมา
กองคลัง
2140
2018-03-07 00:00:00
เชิดชัย
180306845
ลงโปรแกรม office...
ราณี
กองกลาง
2211
2018-03-06 00:00:00
เชิดชัย
180302844
ลงโปรแกรมใหม่...
ดวงกมล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5011
2018-03-02 00:00:00
เชิดชัย
180302843
ระบบเครื่องค่ายใช้งานไม่ได้ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-03-02 00:00:00
เชิดชัย
180228842
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-02-28 00:00:00
เชิดชัย
180227841
อัพเดทวินโดวน์แล้ว ระบบให้ขึ้นใส่ซีเรียล...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-02-27 00:00:00
เชิดชัย
180227840
เครื่อง notebook acerไม่อ่านแผ่น dvd ...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2018-02-27 00:00:00
เชิดชัย
180226839
HDD ไม่แสดง...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2296
2018-02-26 00:00:00
เชิดชัย
180221838
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์...
วิลาวัณย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-02-21 00:00:00
เชิดชัย
180221837
ติดตั้งโปรแรม UC Connexion Client ...
วิลาวัณย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-02-21 00:00:00
180221836
- อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ - ลงโปรแกรม UC Connexion Client Version 3.1.2...
รัชดาพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-02-21 00:00:00
เชิดชัย
180215835
ลงวินโดว์ใหม่...
จรูญ
กองพัฒนานักศึกษา
945128895
2018-02-15 00:00:00
เชิดชัย


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]