รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
171122782
เชื่อมอินเตอร์ไม่ได้คะ...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2017-11-22
เชิดชัย
171120781
หน้าจอดำ...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-11-20
เชิดชัย
171116780
ลง window ใหม่...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2017-11-16
เชิดชัย
171115779
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
อดุลย์
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
858587272
2017-11-15
เชิดชัย
171109778
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่งาน...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-11-09
เชิดชัย
171109777
ลงOSใหม่ เปิดเครื่องมาแล้วขึ้นให้กด F1...
พิมพ์นิภา
สาขาวิชาการตลาด
3642
2017-11-09
เชิดชัย
171103776
boot เข้า os ไม่ได้...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2017-11-03
เชิดชัย
171102775
เครื่อง notebook ลง windows 10...
ธีรธรรม์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2887
2017-11-02
เชิดชัย
171025774
ไม่สามารถบูทเข้าระบบได้...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
881131102
2017-10-25
171019773
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ให้ดำเนินการลงวินโดว์ใหม่...
ปภัทร์สิริ
กองนโยบายและแผน
2460
2017-10-19
เชิดชัย
171018772
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน ชั้น 2 ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2017-10-18
เชิดชัย
171018771
เปลี่ยน HDD ...
เฉลิมเกียรติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
816224812
2017-10-18
เชิดชัย
171016770
เครื่องคอมไม่ติด...
สุทิน
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
44233064
2017-10-16
เชิดชัย
171009769
ลง antivirus...
นิตยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
811702413
2017-10-09
เชิดชัย
171006768
ลงโปรแกรม และล้างไดร์C...
จิรวัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
805144561
2017-10-06
เชิดชัย
171005767
เครื่องผมเข้าใช้งาน essไม่ได้...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-10-05
171003766
ลงวินโดว์ใหม่...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-10-03
เชิดชัย
171003765
VoIP ไม่สามารถใช้งานได้ เบอร์ 3124...
ธิพา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
848887151
2017-10-03
171002764
กู้ข้อมูล...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
865810836
2017-10-02
เชิดชัย
170929763
excel เวลากด ctrl+f ใช้พร้อมกัน 2 หน้าไม่ได้...
ทัศนัย
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2017-09-29


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]