รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180612894
Printer ไม่ให้เครื่องคอมฯ ในเครือข่ายพิมพ์รายงาน...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-06-12 00:00:00
ชับวัฒน์
180612893
จอกระพริบ...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-06-12 00:00:00
เชิดชัย
180607892
format ทุกไดฟ์...
นภัทร
กองคลัง
5013
2018-06-07 00:00:00
เชิดชัย
180606891
เครื่องปริ๊นตัวแม่ update ทำให้สั่งปริ๊นไม่ได้...
พิชญาภัค
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-06-06 00:00:00
ชับวัฒน์
180606890
ต่อจอ ออกโปรเจคเจอร์ ไม่ได้ ...
จิตติมา
กองกลาง
2031
2018-06-06 00:00:00
เชิดชัย
180606889
ติดไวรัส...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-06-06 00:00:00
เชิดชัย
180604888
คอมพิวเตอร์ค้างหน้าแรก เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
กรัยสรญ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3084
2018-06-04 00:00:00
เชิดชัย
180530887
โทรศัพท์เครื่องดำ ใช้งานไม่ได้ อาคาร17 (3451)...
ภูติวัส
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862647394
2018-05-30 00:00:00
มงคล
180528886
รบกวนช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ pr.rmuti.ac.th ให้หน่อยครับ เข้าไม่ได้ เข้าแล้วติดที...
อมร
กองกลาง
2296
2018-05-28 00:00:00
มงคล
180528885
ลง window microsolf office 2013...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918319268
2018-05-28 00:00:00
เชิดชัย
180521884
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2018-05-21 00:00:00
เชิดชัย
180517883
ลง Window 10...
ชารี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
616935529
2018-05-17 00:00:00
เชิดชัย
180516882
เครื่องทำงานช้า...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-05-16 00:00:00
เชิดชัย
180516881
ลงโปรแกรม windows 10 และ office 2013 ...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-16 00:00:00
เชิดชัย
180510880
ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-05-10 00:00:00
มงคล
180510879
ปรึกษาการใช้งาน Microsoft office ...
ศศิธร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4340
2018-05-10 00:00:00
เชิดชัย
180510878
คอมพิวเตอร์มีเสียงติ๊ดๆ ต่อเนื่อง ไม่แสดงผล...
เสกสรร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
4339
2018-05-10 00:00:00
เชิดชัย
180510877
ลงโปรแกรม windows และ offices...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-10 00:00:00
เชิดชัย
180509876
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้...
พรรณาภรณ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2018-05-09 00:00:00
เชิดชัย
180509875
Notebook ใช้งาน wifi ไม่ได้...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2018-05-09 00:00:00
มงคล


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]