รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180108802
ลง windows...
นิติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
879665373
2018-01-08
เชิดชัย
180105801
ติดไสรัส เครื่องช้ามาก...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-01-05
เชิดชัย
180105800
ไดร์ฟ C เต็ม ดำเนินการล้างไฟล์ขยะแล้ว...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2018-01-05
เชิดชัย
180105799
ปริ๊นไม่ได้ และเปิดไฟล์เอกสาร word ไม่ได้ error Memory connot process...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-01-05
เชิดชัย
180104798
ลง windows 10 --- 64 bit ลง Office 10 + แก้ไขคำผิดภาษาไทย...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865155199
2018-01-04
เชิดชัย
180104797
เปิดไม่ติด...
ปรียา
กองคลัง
2161
2018-01-04
เชิดชัย
171228796
ลงวินดดว์ใหม่...
พิมภนิจภา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
923477070
2017-12-28
171226795
เนื่องจากติดไวรัสผ่านเฟสบุ๊ค และเปิดเฟสบุ๊คไม่ได้...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2017-12-26
เชิดชัย
171222794
ลงโปรแกรม window , office , mathlab...
สุกัญญา
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3255
2017-12-22
เชิดชัย
171218793
ไม่สามารถเข้าวินโดวน์ได้...
วราภรณ์
กองกลาง
872172721
2017-12-18
เชิดชัย
171218792
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2017-12-18
171218791
ลงwindow...
ขวัญจิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
868762434
2017-12-18
เชิดชัย
171212790
เครื่องช้า มีปัญาหาในการปริ๊น( เครื่องเช่า)...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2621
2017-12-12
เชิดชัย
171206789
อินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพลานามัย ใช้ไม่ได้ อาคารอเนกประส...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
3063
2017-12-06
มงคล
171204788
ติดvirus ลงwindowใหม่...
ติณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
939354515
2017-12-04
เชิดชัย
171129787
windows เปิดไม่ได้...
วิชาญ
กองพัฒนานักศึกษา
879669600
2017-11-29
เชิดชัย
171128786
ดูระบบอินเตอร์เน็ต อาคารกิจการนักศึกษา ...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2017-11-28
171123785
อาการไม่แสดงผลออกทางมอนิเตอร์...
วัฒนศักดิ์
กองพัฒนานักศึกษา
2352
2017-11-23
เชิดชัย
171123784
ลงระบบปฏิบัติการ Window 10 พร้อม Backup ข้อมูล และลงโปรแกรมพื้นฐาน...
เยาวพา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
801783519
2017-11-23
เชิดชัย
171122783
ลงโปรแกรมไดร์C ลงวินโดว์ 7 ออฟฟิศ 2010...
ปิยมาภรณ์
สาขาวิชาการตลาด
3641
2017-11-22


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]