รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180417862
เล่นเน็ตไม่ได้ค่ะ...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2821
2018-04-17
เชิดชัย
180410861
บูทไม่ขึ้น เข้าวินโดไม่ได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-04-10
เชิดชัย
180410860
ติดตั้ง window ใหม่...
จิตสุภา
กองกลาง
944759646
2018-04-10
เชิดชัย
180405859
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ / ระบุรหัสผ่าน /หน้าจอค้าง...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-04-05
เชิดชัย
180405858
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้...
อภิญญา
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
881320329
2018-04-05
เชิดชัย
180404857
ลงโปรแกรมเพิ่ม ได้แก่ AutoCAD, Acrobat professional....
วสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
870055449
2018-04-04
เชิดชัย
180404856
ลงโปรแกรม PPT ...
สุกัญญา
กองคลัง
2143
2018-04-04
เชิดชัย
180404855
ลงโปรแกรมExcel2010...
สุทธิ
กองคลัง
2141
2018-04-04
เชิดชัย
180403854
เข้าอินเตอร์เน็ตสาย lan ไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2018-04-03
180403853
ลง window ใหม่ 10 64 bit ms office 2010 ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-04-03
เชิดชัย
180328852
เป็นไวรัส เปิดเครื่องไม่ได้ ลงwindows 10...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-03-28
เชิดชัย
180327851
Format ลง windows 10 install office 2013 ...
วุฒิชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
861511175
2018-03-27
เชิดชัย
180326850
ลง windows 10 64bit microsoft office 10 english...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
565155199
2018-03-26
เชิดชัย
180319849
Format and install Windows ...
ธันยวรา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
618789539
2018-03-19
เชิดชัย
180315848
เครื่องพิมพ์งานพัสดุ กองคลัง ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2018-03-15
180313847
ลงwindows ใหม่...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-03-13
เชิดชัย
180307846
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
จิตติมา
กองคลัง
2140
2018-03-07
เชิดชัย
180306845
ลงโปรแกรม office...
ราณี
กองกลาง
2211
2018-03-06
เชิดชัย
180302844
ลงโปรแกรมใหม่...
ดวงกมล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5011
2018-03-02
เชิดชัย
180302843
ระบบเครื่องค่ายใช้งานไม่ได้ ...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-03-02
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]