รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1810291015
งานทะเบียนและประมวลผล ใช้งานเครือข่าย Internet ไม่ได้ ...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-10-29 00:00:00
1810251014
เครื่องช้า แฮงค์บ่อย ไมโครเวฟช้า ไม่ตอบสนองและแฮงค์ เครื่องช้ามาก...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
83
2018-10-25 00:00:00
เชิดชัย
1810251013
เชื่อมต่อ wifi มทร.อีสานไม่ได้...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
5322
2018-10-25 00:00:00
1810241012
เปิดเครื่องแล้วเข้าวินโดว์ไม่ได้...
รติมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2854
2018-10-24 00:00:00
เชิดชัย
1810221011
instrall AutiCad 2016...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2018-10-22 00:00:00
1810191010
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาคาร19...
ปวีร์
กองกลาง
2296
2018-10-19 00:00:00
1810181009
โนต์บุ๊คต่อสายเครื่องฉายไม่ได้...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-10-18 00:00:00
1810181008
เครื่องเปิดไม่ติด...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-10-18 00:00:00
เชิดชัย
1810121007
window 10 updateบ่อย ปิดไม่ได้ ให้ลง window 7 แทน ...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
81
2018-10-12 00:00:00
เชิดชัย
1810101006
เครื่องค้างบ่อย...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ
2540
2018-10-10 00:00:00
เชิดชัย
1810091005
window 10 update บ่อย เปลี่ยนลง ลง window 7...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-10-09 00:00:00
เชิดชัย
1810041004
ลง Windows 10 32 bit เฉพาะไดว์ C ...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-10-04 00:00:00
เชิดชัย
1809271003
ลง windows ใหม่ สแกนไวรัส ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
รุ่งนภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
981540939
2018-09-27 00:00:00
เชิดชัย
1809261002
เปิด windows ไม่ได้...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-09-26 00:00:00
1809191001
Install Driver Printer ...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2018-09-19 00:00:00
1809171000
ลงวินโดว์ 2 เครื่อง + โปรแกรมพื้นฐาน + Format Drive C ได้เลย...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-09-17 00:00:00
เชิดชัย
180913999
เชื่มต่อ wifi ไม่ได้...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-09-13 00:00:00
เชิดชัย
180913998
จอฟ้า...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-09-13 00:00:00
เชิดชัย
180912997
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Office ใหม่ เนื่องจาก บ.ริโก้ ได้ลงวินโดว์ใหม่...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-09-12 00:00:00
180911996
เครื่องเปิดไม่ติด (เปลี่ยนซัพพลายใหม่แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้) ...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-09-11 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]