รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180613900
ติดตั้งสาย Lan เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รับสมัครงานออนไลน์ กองบริหาร...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2611
2018-06-13
ชับวัฒน์
180613899
ลงwindowใหม่...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
830201481
2018-06-13
เชิดชัย
180613898
เครื่อง boot ไม่ได้ ...
ไมตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2018-06-13
เชิดชัย
180612897
เครื่องปริ๊นส์เสีย...
กรรณิการ์
กองกลาง
2240
2018-06-12
ชับวัฒน์
180612896
ตั้งระบบปริ้นเตอร์ ...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2018-06-12
ชับวัฒน์
180612895
ลง Microsoft office ใหม่...
พรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2653
2018-06-12
ชับวัฒน์
180612894
Printer ไม่ให้เครื่องคอมฯ ในเครือข่ายพิมพ์รายงาน...
แก้วใจ
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-06-12
ชับวัฒน์
180612893
จอกระพริบ...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-06-12
เชิดชัย
180607892
format ทุกไดฟ์...
นภัทร
กองคลัง
5013
2018-06-07
เชิดชัย
180606891
เครื่องปริ๊นตัวแม่ update ทำให้สั่งปริ๊นไม่ได้...
พิชญาภัค
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-06-06
ชับวัฒน์
180606890
ต่อจอ ออกโปรเจคเจอร์ ไม่ได้ ...
จิตติมา
กองกลาง
2031
2018-06-06
เชิดชัย
180606889
ติดไวรัส...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-06-06
เชิดชัย
180604888
คอมพิวเตอร์ค้างหน้าแรก เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
กรัยสรญ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3084
2018-06-04
เชิดชัย
180530887
โทรศัพท์เครื่องดำ ใช้งานไม่ได้ อาคาร17 (3451)...
ภูติวัส
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
862647394
2018-05-30
มงคล
180528886
รบกวนช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ pr.rmuti.ac.th ให้หน่อยครับ เข้าไม่ได้ เข้าแล้วติดที...
อมร
กองกลาง
2296
2018-05-28
มงคล
180528885
ลง window microsolf office 2013...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918319268
2018-05-28
เชิดชัย
180521884
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
815458315
2018-05-21
เชิดชัย
180517883
ลง Window 10...
ชารี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
616935529
2018-05-17
เชิดชัย
180516882
เครื่องทำงานช้า...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-05-16
เชิดชัย
180516881
ลงโปรแกรม windows 10 และ office 2013 ...
ประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2147483647
2018-05-16
เชิดชัย


Total 1212 Record : 61 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]