รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1811151034
คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยุพาพรรณ
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2018-11-15 00:00:00
1811151033
ต่อwifi ไม่ได้ ลงวินโด้ใหม่...
ปราณปริยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2018-11-15 00:00:00
เชิดชัย
1811141032
update windows เช้าวันที่ 13 พ.ย. 61 และใช้งานได้ปกติ เช้า 14 พ.ย. 61 เปิดเครื่องเพื่อใช้...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-11-14 00:00:00
เชิดชัย
1811141031
ไม่สามารถใช้งาน wifi นอกมหาวิทยาลัยได้ ไม่สามารถใช้งาน vpn ได้...
ฐิติพร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
857439305
2018-11-14 00:00:00
1811121030
เครื่องคอมฯ เปิดWord ไม่ได้ ,และย้ายเครื่องโทรศัพท์...
จิตติมา
กองกลาง
2097
2018-11-12 00:00:00
1811091029
ต่อ wifi windows 7 ไม่ได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-11-09 00:00:00
1811071028
ลงวินโดว์ใหม่ + ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน...
ติณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
939354515
2018-11-07 00:00:00
เชิดชัย
1811071027
wifi หาย ...
ธิดารัตน์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
64
2018-11-07 00:00:00
1811071026
เครื่องค้างบ่อย ใช้งานไม่เสถียร ติดไวรัส ลงวินโดวส์ใหม่...
ปิยะดา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5017
2018-11-07 00:00:00
1811061025
ลงวินโดใหม่...
กิตติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2018-11-06 00:00:00
เชิดชัย
1811061024
ติดตั้งออฟฟิศ...
สุปราณี
กองคลัง
2140
2018-11-06 00:00:00
1811051023
ลงวินโดว ใหม่...
เดือนเพ็ญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
885490302
2018-11-05 00:00:00
เชิดชัย
1811021022
เปิดเครื่องไม่ได้...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3522
2018-11-02 00:00:00
เชิดชัย
1811011021
ลงวินโดวน์ใหม่ format เครื่อง ...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2018-11-01 00:00:00
เชิดชัย
1811011020
hard disk เสีย ต้องการกู้ข้อมูลจาก ไดร์ฟ C...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2018-11-01 00:00:00
เชิดชัย
1810311019
เชื่อมต่อwifi...
ธนศักดิ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2018-10-31 00:00:00
1810311018
เปิดเครื่องไม่ขึ้น...
นิกร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-10-31 00:00:00
1810291017
ลงวินโดว ใหม่ เนื่องจากหมดอายุ...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2018-10-29 00:00:00
เชิดชัย
1810291016
คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ ไม่ได้,ค้าง...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2018-10-29 00:00:00
เชิดชัย
1810291015
งานทะเบียนและประมวลผล ใช้งานเครือข่าย Internet ไม่ได้ ...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-10-29 00:00:00


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]