รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180626922
เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไม่ได้...
สิริพร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3514
2018-06-26
เชิดชัย
180626921
ไม่สามารถเชื่อมต่อ printer ได้...
อัฒญาณา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26
มงคล
180626920
เครื่องเปิดไม่ติด...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
842999909
2018-06-26
180625919
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นได้...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2018-06-25
เชิดชัย
180625918
ไวรัส...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-06-25
เชิดชัย
180625917
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-06-25
เชิดชัย
180625916
ลง windows 7 64bit...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
0
2018-06-25
180625915
เปิดเครื่องแล้วเครื่องตัดการทำงานดับเอง...
วินัย
กองกลาง
941485303
2018-06-25
180622914
ขอความอนุเคราะห์สแกนไวรัสและกู้ข้อมูลแฟลไดร์...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-06-22
เชิดชัย
180622913
Windo มีปัญหา ...
นพรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
813211023
2018-06-22
180622912
เครื่องค้าง ลงวินโดว์ใหม่...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
812823001
2018-06-22
เชิดชัย
180622911
อาการเครื่องโดนล็อกเข้าเชื่อมต่อระบบไม่ได้...
จีรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
984146469
2018-06-22
180621910
เครื่องติดไวรัส...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
830201481
2018-06-21
เชิดชัย
180620909
แฟลไดร์เปิดไม่ได้ (ขื่อ kinton 18 GB...
สุรเชษฐ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2018-06-20
เชิดชัย
180619908
อินเตอร์เน็ท มีปัญหา , ติดตั้งปริ้นท์เตอร์ ระบบ LAN...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-06-19
มงคล
180619907
อินเตอร์เน็ต มีปัญหา,ติดตั้งปริ้นเตอร์ ในวงLAN...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-06-19
มงคล
180618906
ลง Windo...
วารี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
850065029
2018-06-18
เชิดชัย
180618905
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สั่งprint จากเครื่อง print ที่ share ไว้ไม่ได้ 2. เครื่องคอมพิ...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2018-06-18
180618904
แก้ไขปัญหาเรื่องช้า ติดไวรัส...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2018-06-18
เชิดชัย
180615903
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
2480
2018-06-15
มงคล


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]