รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2008241417
เครื่องมีอาการช้า ลงวินโดว์ใหม่ Format ไดร์ C ได้...
อภิชาติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
0872596241
2020-08-24 10:38:13
มงคล
2008191416
ย้ายโทรศัพท์ไปห้องทำงานใหม่ จั๊มเปอร์สายโทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าอนาล๊อ...
ปารณีย์
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2020-08-19 15:06:33
มงคล
2008171415
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ไม...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2310
2020-08-17 13:16:21
มงคล
2008171414
เช็คอาการไฟล์ขึ้นซ้อนกัน...
จุฬา
กองพัฒนานักศึกษา
6100
2020-08-17 08:40:10
พลากร
2008141413
เปิดคอมแล้วจอดำ ...
ยุพาวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0805685494
2020-08-14 14:44:16
สุขสันต์
2008141412
คอมค้างไม่สามารถทำงานได้...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2600
2020-08-14 10:28:03
สุขสันต์
2008131411
ลงwindos ใหม่...
สายธาร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
0818558511
2020-08-13 16:18:29
สุขสันต์
2008131410
-format เครื่องไม่ต้อง back up ขัอมูล -ลงโปรแกรม MF -ลงโปรแกรมที่จำเป็น...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3111
2020-08-13 14:00:07
สุขสันต์
2008131409
เปิดเข้าใช้งาน microsoft word บนหัวword จะมีแถบสีแดงขึ้น พิมพ์งานไปสักพักหลุด แล...
สัมมาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2020-08-13 13:09:37
2008131408
ระบบ lan เชื่อมต่อไม่ได้...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2020-08-13 10:42:42
มงคล
2008131407
ลง windows...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2020-08-13 10:31:56
สุขสันต์
2008131406
ลงโปรแกรมใหม่...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2020-08-13 10:30:21
สุขสันต์
2008101405
จอดำขึ้น boot and select proper boog device...
กัญญาภัทร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2020-08-10 11:11:52
มงคล
2008101404
ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถปริ้นงานได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2020-08-10 09:58:06
มงคล
2008061403
ลงวินโดว์ใหม่...
พีรวัส
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
0857884988
2020-08-06 13:53:32
สุขสันต์
2008061402
ลง window โน๊ตบุ๊ค ใหม่ และลงโปรแกรม spss กับ amos...
ฐาณิญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2751
2020-08-06 12:44:01
สุขสันต์
2008051399
ทดสอบระบบ...
พลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2882
2020-08-05 00:00:00
2008051398
ปริ้นเตอร์ ไม่มาสามารถปริ้นงานได้...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2020-08-05 00:00:00
พลากร
2008041397
ลงวินโดว์ใหม่...
สุวรรณา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2020-08-04 00:00:00
สุขสันต์
2008031396
word มีปัญหาเวลาทำงาน เด้งออก...
กิตติกานต์
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
0895835026
2020-08-03 00:00:00
สุขสันต์


Total 1347 Record : 68 Page : [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]