รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180706942
wifi หาย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
นิติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
850068551
2018-07-06
เชิดชัย
180705941
เข้า windows ไม่ได้...
เชิดศักดิ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2774
2018-07-05
เชิดชัย
180705940
ห้องพักอาจารย์ อาคารปละลองวิศวกรรมโยธา Internet ใช้ไม่ได้ หลายเครื่อง...
อภิรักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
885801815
2018-07-05
มงคล
180704939
ลงโปรแกรมใหม่พร้อมลงโปรแกรม office...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
862612061
2018-07-04
เชิดชัย
180704938
เครื่อง PC เปิดไม่ติด โน๊ตบุคมีไวรัส...
อุษณีย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-07-04
เชิดชัย
180703937
ล็อกอินเข้าหน้า Windows ไม่ได้...
จิราพร
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5013
2018-07-03
เชิดชัย
180703936
ไมโครซอฟเอ็กเซลใช้งานไม่ได้...
ณิชญาณัฏฐ์
กองบริหารงานบุคคล
2690
2018-07-03
มงคล
180702935
เปิดเครื่องไม่ติด...
สมเจต
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
891892069
2018-07-02
เชิดชัย
180702934
เข้า user เครื่องไม่ได้...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2018-07-02
เชิดชัย
180702933
พาวเวอร์ซัพพลายไม่ทำงาน และไม่สามารถบูทฮาร์ดดิสก์ได้...
เพ็ญพักตร์
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2018-07-02
เชิดชัย
180629932
ลง windows ใหม่...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2560
2018-06-29
เชิดชัย
180629931
ปลดล็อครหัสเข้าเครื่อง และตรวจสอบ window...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-29
เชิดชัย
180628930
ลงโปรแกรมใหม่...
สุนิสา
กองคลัง
2130
2018-06-28
เชิดชัย
180628929
format notebook 2 เครื่อง...
สมพินิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
2751
2018-06-28
เชิดชัย
180627928
ลงwindow...
อภิษฎา
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
910167862
2018-06-27
เชิดชัย
180627927
log in เพื่อเชื่อมต่อ internet เมื่อเชื่อม internet เสร็จ สัญญาณก็หลุดตลอด...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2018-06-27
มงคล
180627926
format drive C...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
801690069
2018-06-27
เชิดชัย
180626925
เปิดไม่ติด และเอาข้อมูลจาก desktop และ drive D ลง Eternal...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26
เชิดชัย
180626924
การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
รัตนา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2545
2018-06-26
มงคล
180626923
ปริ้นงานไม่ได้...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2540
2018-06-26
มงคล


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]