รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180212832
ลงwindow...
สุทธิ
กองคลัง
2141
2018-02-12
เชิดชัย
180212831
ลงโปรแกรมใหม่ เนื่องจากบางครั้งกดคีย์บอร์ดไม่ได้...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2555
2018-02-12
เชิดชัย
180208830
Keyboard notebook มีอาการค้างทำให้เข้าใช้งานไม่ได้...
ทัดเทพ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
902715060
2018-02-08
เชิดชัย
180206829
HDD Bad บู๊ตเข้าหน้า Window ไม่ได้...
ปรียา
กองคลัง
2161
2018-02-06
เชิดชัย
180130828
เครื่องไม่สามารถใข้ words ได้ และไม่มีanti virus...
ไมตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2018-01-30
เชิดชัย
180129827
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เนตได้ เปิดบราวเซอ...
ภูติวัส
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3451
2018-01-29
180125826
ตั้งค่าราวเตอร์...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2018-01-25
เชิดชัย
180125825
ลง windows 10 microsoft English ...
ศุภชัย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
865155199
2018-01-25
เชิดชัย
180122824
ติดตั้งคอมพิวเตอร์...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2800
2018-01-22
เชิดชัย
180122823
ไม่มีโปรแกรมoffice ...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2800
2018-01-22
เชิดชัย
180122822
เปลี่ยนถ่าน Bios ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
เชิดชัย
180122821
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม หัวหน้างานวิทยบริการ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
เชิดชัย
180122820
ติดตั้ง /ตรวจ ระบบ Lan เครื่องหัวหน้างานวิทยบริการ...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2018-01-22
180122819
ซื้อเครื่องใหม่ ให้ทางศูนย์ลงโปรแกรมใหม่...
จิรายุส
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
814266882
2018-01-22
เชิดชัย
180119818
เพิ่มสายLan ...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2296
2018-01-19
180119817
ลง window ...
สิตาภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
842999909
2018-01-19
เชิดชัย
180119816
ลงwindows ใหม่...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2535
2018-01-19
เชิดชัย
180118815
เปิดเครื่องคอมไม่ติด...
รุ่งวสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2018-01-18
เชิดชัย
180118814
สาย lan เครื่องปริ้นท์ ไม่เชื่อมต่อ...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2018-01-18
มงคล
180117813
กู้ข้อมูล...
อรพรรณ
กองบริหารงานบุคคล
2652
2018-01-17
เชิดชัย


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]