รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180821982
ขอSet VPN เครื่อง Notebook...
นิลุบล
สาขาวิชาการจัดการ
865229129
2018-08-21
180821981
เข้า server คลังปัญญาไม่ได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-08-21
เชิดชัย
180820980
ลง windows ใหม่และโปรแกรมพื้นฐาน note book (Samsung)...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2018-08-20
เชิดชัย
180820979
window 7 เข้า wifi มทร.อีสาน ไม่ได้...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
885929040
2018-08-20
เชิดชัย
180816978
แอดเครื่องปริ้น...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-08-16
เชิดชัย
180815977
สั่งปริ้นงานไม่ได้ เครื่องปริ้น Lexmark Ms312dn หรือบางทีก็ช้ามากกว่าจะออก ต้อ...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2018-08-15
เชิดชัย
180815976
Computer ไม่สามารถเชื่อต่อกับปริ๊นเตอร์ได้ สายเเลนไม่สามารถทำงาน ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-08-15
180815975
ลงวินโดว์ใหม่...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
979198885
2018-08-15
เชิดชัย
180814974
ลงวินโดวส์...
ศุภปิยะ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
817608381
2018-08-14
เชิดชัย
180814973
อาคาร 6 แผนกงานพยาบาล สัญญาณ wifi ไม่ขึ้น และเครื่องคอม RMUTI128 ไม่สามารถเชื่อ...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2018-08-14
180809972
เครื่องเปิดไม่ติด...
บุญพิทักษ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3353
2018-08-09
เชิดชัย
180809971
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2018-08-09
180808970
เสียบสายแลนที่PCแล้วเน็ตไม่ขึ้น ขอให้ฝ่ายเทคดนโลยีฯ ช่วยมาตรวจสอบให...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-08-08
180807969
ลงวินโดว์...
สมเจต
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
891892069
2018-08-07
เชิดชัย
180806968
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ภาคภูมิ
กองพัฒนานักศึกษา
2353
2018-08-06
180802967
สแกนไวรัสในฮาร์ดดิสก์...
นวลละออง
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
852205400
2018-08-02
180802966
กู้ไฟล์งานไดว์ D...
กัญญารัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
966483789
2018-08-02
180801965
format ไดร์C + ลง window ใหม่...
สิรีรัตน์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
4313
2018-08-01
เชิดชัย
180731964
.ใช้งานอินเทอร์เนตไม่ได้ ...
นิตยา
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
859267822
2018-07-31
180731963
ลงwindows 10 ...
ปัทมาภรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
994703399
2018-07-31
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]