รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1811021022
เปิดเครื่องไม่ได้...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3522
2018-11-02
เชิดชัย
1811011021
ลงวินโดวน์ใหม่ format เครื่อง ...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2018-11-01
เชิดชัย
1811011020
hard disk เสีย ต้องการกู้ข้อมูลจาก ไดร์ฟ C...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2018-11-01
เชิดชัย
1810311019
เชื่อมต่อwifi...
ธนศักดิ์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
861203734
2018-10-31
1810311018
เปิดเครื่องไม่ขึ้น...
นิกร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-10-31
1810291017
ลงวินโดว ใหม่ เนื่องจากหมดอายุ...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2018-10-29
เชิดชัย
1810291016
คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ ไม่ได้,ค้าง...
พงษ์ศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
819978910
2018-10-29
เชิดชัย
1810291015
งานทะเบียนและประมวลผล ใช้งานเครือข่าย Internet ไม่ได้ ...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2018-10-29
1810251014
เครื่องช้า แฮงค์บ่อย ไมโครเวฟช้า ไม่ตอบสนองและแฮงค์ เครื่องช้ามาก...
มงคลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
83
2018-10-25
เชิดชัย
1810251013
เชื่อมต่อ wifi มทร.อีสานไม่ได้...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
5322
2018-10-25
1810241012
เปิดเครื่องแล้วเข้าวินโดว์ไม่ได้...
รติมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2854
2018-10-24
เชิดชัย
1810221011
instrall AutiCad 2016...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2018-10-22
1810191010
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาคาร19...
ปวีร์
กองกลาง
2296
2018-10-19
1810181009
โนต์บุ๊คต่อสายเครื่องฉายไม่ได้...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-10-18
1810181008
เครื่องเปิดไม่ติด...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2018-10-18
เชิดชัย
1810121007
window 10 updateบ่อย ปิดไม่ได้ ให้ลง window 7 แทน ...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
81
2018-10-12
เชิดชัย
1810101006
เครื่องค้างบ่อย...
กิติยาวดี
สำนักงานผู้อำนวยการ
2540
2018-10-10
เชิดชัย
1810091005
window 10 update บ่อย เปลี่ยนลง ลง window 7...
จิตนภา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
818766001
2018-10-09
เชิดชัย
1810041004
ลง Windows 10 32 bit เฉพาะไดว์ C ...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-10-04
เชิดชัย
1809271003
ลง windows ใหม่ สแกนไวรัส ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
รุ่งนภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
981540939
2018-09-27
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]