รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1906241162
ขึ้นจอสีฟ้าตามภาพที่แนบมาให้...
วีรนุช
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-24 00:00:00
เชิดชัย
1906241161
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตไม่ได้...
สรายุทธ์
กองกลาง
939341940
2019-06-24 00:00:00
1906201160
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้ามากกกกกกก...
วันวิสาข์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2019-06-20 00:00:00
เชิดชัย
1906191159
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
803160279
2019-06-19 00:00:00
เชิดชัย
1906191158
ขอความอนุเคราะห์ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็น แอนตี้ไวรัส...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2019-06-19 00:00:00
เชิดชัย
1906171157
ไฟตก วินโดวเสีย สำรองข้อมูลใน D ...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2019-06-17 00:00:00
1906171156
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ และไม่สามารถเปิดได้...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2019-06-17 00:00:00
เชิดชัย
1906171155
ลง window 10 - Office 2013 (English) - โปรแกรมพื้นฐาน...
กฤติเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
854056516
2019-06-17 00:00:00
เชิดชัย
1906171154
ใช้งานgoogle chrome ไม่ได้...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2019-06-17 00:00:00
เชิดชัย
1906141153
เว็บไซต์ห้องสมุดไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-06-14 00:00:00
1906121152
activate MS office of 3 labtops...
ปิยะมาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
932348899
2019-06-12 00:00:00
เชิดชัย
1906121151
คอมwindowsไม่ได้อัพเดต (Drive c ฟอแมทได้ครับ...
พีระพล
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
990690483
2019-06-12 00:00:00
1906101150
โปรแกรมMicrosoft ไม่ทำงาน และต้องการแชร์เครื่องปริีนในห้องสำนักงาน...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2019-06-10 00:00:00
1906101149
เครื่องคอมค้างแบบใช้งานไม่ได้ เครื่องช้า...
รุ่งนภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-10 00:00:00
1906101148
ใช้งานออฟฟิสไม่ได้...
สุจิตรา
กองคลัง
2140
2019-06-10 00:00:00
เชิดชัย
1906101147
1.format เครื่อง : ลง windows 10 2. ลง office...
ประจวบ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
857712299
2019-06-10 00:00:00
เชิดชัย
1906071146
ลงวินโดว์ 10 Office 2013...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2019-06-07 00:00:00
เชิดชัย
1906071145
internet ใช้ไม่ได้...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-06-07 00:00:00
1906071143
เครื่องมีปัญหา ขึ้นจอดำ หลังจากเปิดเครื่อง...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-06-07 00:00:00
เชิดชัย
1906061142
ให้คำปรึกษา google form และ คำปรึกษาการใช้ Word Art...
ลำแพน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2521
2019-06-06 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]