รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1907251181
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
กานดา
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
862431575
2019-07-25 00:00:00
1907241180
เช็คฮาร์ดแวร์กับไดร์เวอร์ของแลน เพราะAdapter Internet มีอาการ Disable เอง สามารถลงวิ...
พงศ์พล
กองคลัง
2284
2019-07-24 00:00:00
ชับวัฒน์
1907121179
windows เสีย...
เมธวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2871
2019-07-12 00:00:00
1907111178
เปิดคอมแล้วขึ้น TFTP TimeOut...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-07-11 00:00:00
1907081177
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - ลงwindow (format เครื่องได้)...
ชารี
สาขาสังคมศาสตร์
869967341
2019-07-08 00:00:00
เชิดชัย
1907081176
ให้เอาไวรัสที่มากับโปรแกรมออกให้หน่อยครับ เช่น Avast และ ByteFence...
สุรเชษฐ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2019-07-08 00:00:00
เชิดชัย
1907051175
ติดตั้งเครื่องปรินซ์รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-07-05 00:00:00
เชิดชัย
1907051174
เชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-07-05 00:00:00
เชิดชัย
1907041173
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ ถอด HDD เครื่องเก่าทำเอกเทอนอล...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2019-07-04 00:00:00
เชิดชัย
1907011172
คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย...
ครรชิต
สำนักงานผู้อำนวยการ
2532
2019-07-01 00:00:00
เชิดชัย
1907011171
เปิดเครื่องไม่ได้ ข้อมูลอยู่ไดรD...
วิศณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
895792525
2019-07-01 00:00:00
เชิดชัย
1906271170
ลงwindows ใหม่ notebook...
ชุติมา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-06-27 00:00:00
เชิดชัย
1906271169
เข้าวินโดส์ไม่ได้...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2019-06-27 00:00:00
เชิดชัย
1906261168
ปริ๊นงานไม่ได้ เครื่องปริ๊นเตอร์ขึ้นสถานะออฟไลน์ค่ะ ...
น้ำผึ้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2019-06-26 00:00:00
เชิดชัย
1906261167
ลงวินโดวส์ แบ่งไดรฟ์ใหม่...
อลงกรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
868669116
2019-06-26 00:00:00
เชิดชัย
1906261166
คอมพิวเตอร์ที่แจ้งซ่อมมี 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องที่ 1 Acer ตัวสีดำ อาการ ...
ภควรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-26 00:00:00
เชิดชัย
1906251165
เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
อลงกรณ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
868669116
2019-06-25 00:00:00
1906251164
เอ็กเทอร์นอล ฮาณทดิส ข้อมูลหาย...
สิริพร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
918329358
2019-06-25 00:00:00
เชิดชัย
1906241163
wifi ในห้อง 36-704 ไม่สามารถ login ได้ค่ะ เหมือนสัญญาณมันทับกัน เพราะทางสาขาวิศว...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2019-06-24 00:00:00
1906241162
ขึ้นจอสีฟ้าตามภาพที่แนบมาให้...
วีรนุช
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2019-06-24 00:00:00
เชิดชัย


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]