รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1901041062
เครื่องเปิดไม่ติด...
สิริไพศาล
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
867183299
2019-01-04
เชิดชัย
1901021061
ล้างและลงโปรแกรม Laptop 4 เครื่อง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทค...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2019-01-02
เชิดชัย
1812211060
เปิดเครื่องเป็นจอสีฟ้า...
วณิชยา
กองบริหารงานบุคคล
2620
2018-12-21
เชิดชัย
1812141059
หน้าจอคอมไม่ปกติ แจ้งแก้ไข ไปครั้งที่ 1 โดย คนชื่อสัน เป็นคนรับงาน นาย...
อรอุมา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2540
2018-12-14
1812141058
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีจำน...
สุชัญสินี
กองกลาง
2243
2018-12-14
มงคล
1812121057
ติดไวรัสขณะใช้ search engine (Crome, Internet Explorer) จะพิมพ์สลับภาษาไทยกับอังกฤษไม่ได้ด้วย...
วรรณณี
สาขาวิชาการตลาด
3641
2018-12-12
เชิดชัย
1812121056
ลงโปรแกรมใหม่...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
887143473
2018-12-12
เชิดชัย
1812121055
ติดตั้งเราท์เตอร์และเซ็ทอัพจำนวน1จุด(มีเราท์เตอร์อยู่แล้ว)...
อมร
กองกลาง
2296
2018-12-12
มงคล
1812111054
MS office ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ...
ปริยากร
สาขาวิชาการบัญชี
2147483647
2018-12-11
เชิดชัย
1812071053
แก้ปัญหาไวรัสในเครื่องเช่า Front หาย ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2018-12-07
เชิดชัย
1812071052
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ทั้งWiFiและ LAN ค่ะ มีปัญหา...
เพ็ญพักตร์
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
44
2018-12-07
1812071051
เปลี่ยนภาษาไม่ได้...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2018-12-07
1812061050
-ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 1 เครื่อง -ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ 1 เค...
วิรุภกา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2018-12-06
1812041049
ตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่กระจายสัญญาณ ไม่สามารถใช้ WIFI ประจำอาค...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2018-12-04
มงคล
1812041048
ลง window ใหม่...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2018-12-04
เชิดชัย
1811301047
ติดตั้ง MS Office 2016 และโปรแกรมสแกนไวรัส...
ครรชิต
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-11-30
เชิดชัย
1811301046
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูตและเข้าใช้ windows ได้...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2018-11-30
เชิดชัย
1811301045
เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
885906528
2018-11-30
1811291044
ลงwindows ใหม่...
จุฑารัตน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2880
2018-11-29
เชิดชัย
1811291043
เข้าวินโดว์ไม่ได้...
พิตินันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5015
2018-11-29
เชิดชัย


Total 1234 Record : 62 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]