รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1909061202
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-09-06 00:00:00
เชิดชัย
1909041201
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยสายแลนไม่ได้คะ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2019-09-04 00:00:00
1909021200
เปิดเครื่ีองไม่ติด Format เครื่องได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3640
2019-09-02 00:00:00
1908301199
โปรดลงโปรแกรม Windows version ที่เหมาะสมกับเครื่อง พร้อมลิขสิทธิ์ และ Microsoft Office ขอบ...
วรรณณี
สาขาการตลาด
891909001
2019-08-30 00:00:00
เชิดชัย
1908291198
เครื่องคอมรีสตาร์ทเครื่องเองขณะทำงาน...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2019-08-29 00:00:00
1908291197
เข้าหน้า windows ไม่ได้...
รณชัย
กองบริหารงานบุคคล
2660
2019-08-29 00:00:00
เชิดชัย
1908291196
ประกอบเคสคอม และลงวินโดว์ใหม่...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-08-29 00:00:00
เชิดชัย
1908271195
ลง windows server ...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-08-27 00:00:00
เชิดชัย
1908271194
ลง windows ใหม่...
ถนอมศรี
งานบริหารทรัพยากร
852079667
2019-08-27 00:00:00
เชิดชัย
1908161193
เปิดไฟล์officeไม่ได้ค่ะ ห้อง34-906 ภาษาไทยค่ะ...
อัญชลี
สาขามนุษยศาสตร์
840769690
2019-08-16 00:00:00
เชิดชัย
1908151192
ไฟล์วินโดมีปํญหา...
ศิริรัตน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
930756101
2019-08-15 00:00:00
เชิดชัย
1908151191
ติดไวรัส ลงwindows...
ศิรินทรา
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4002
2019-08-15 00:00:00
เชิดชัย
1908151190
เปิดwindows ไม่ได้...
วสันต์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
945419153
2019-08-15 00:00:00
1908141189
excle ใช้งานไม่ได้...
เรณู
กองคลัง
2286
2019-08-14 00:00:00
เชิดชัย
1908141188
หน้าจอดับ เปิดไม่ติด...
สุภาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2630
2019-08-14 00:00:00
เชิดชัย
1908061187
เครื่องค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-08-06 00:00:00
เชิดชัย
1908011186
ลง Windows 10 พร้อมลิขสิทธิ์ เครื่อง notebook...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3640
2019-08-01 00:00:00
เชิดชัย
1907301185
ลงวินดดว์ 2 ตัว คือ 7 และ 10...
อนันต์
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
962624914
2019-07-30 00:00:00
เชิดชัย
1907301184
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น PC จำนวน 2 เครื่อง Notebook จำนวน 2 เครื่อง...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-07-30 00:00:00
เชิดชัย
1907261183
จอไม่ติด...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-07-26 00:00:00
เชิดชัย


Total 1347 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]