รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1910031221
แฟลชไดร ติดไวรัส ...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03 00:00:00
เชิดชัย
1910031220
อัพเดท MS-Office จาก 2007 เป็น 2013 เนื่องจากไม่รองรับการใช้งาน ณ ปัจจุบัน...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03 00:00:00
เชิดชัย
1910031219
window10 ติดหน้าล๊อกอิน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2019-10-03 00:00:00
เชิดชัย
1910031218
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยมลภัทร
กองกลาง
1002
2019-10-03 00:00:00
1910021217
MS-Office หมดอายุการใช้งาน...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1912
2019-10-02 00:00:00
เชิดชัย
1910021216
Task bar window10 ไม่ตอบสนองการทำงาน แต่หน้า Desk top ทำงานได้ปกติ...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1912
2019-10-02 00:00:00
เชิดชัย
1910021215
เครื่องช้าและค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-10-02 00:00:00
เชิดชัย
1910021214
เครื่องทำงานช้า และค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-10-02 00:00:00
เชิดชัย
1909301213
โน๊ตบุ๊คสาขา ลงโปรแกรม window ล้างเครื่อง...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3642
2019-09-30 00:00:00
เชิดชัย
1909271212
ใช้งานระบบอินเตอร์เนตไม่ได้ และ เครื่อง PC ติดไวรัส มีปัญหาการใช้งานอิ...
เกียรติสุดา
สาขาวิศวกรรมโยธา
866030553
2019-09-27 00:00:00
1909261211
window หมดอายุ...
สมพินิจ
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
819673190
2019-09-26 00:00:00
เชิดชัย
1909251210
เปลี่ยน Hdd จาก Sata เป็น SSD ...
พีรเดช
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
914698255
2019-09-25 00:00:00
เชิดชัย
1909241209
Activate Windows7...
มงคล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
840388308
2019-09-24 00:00:00
เชิดชัย
1909161208
ไม่สามารถเปิดคอมเข้าสู่วินโดลได้ เนื่องจาก Boot ไม่ขึ้น...
จิรพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
2620
2019-09-16 00:00:00
เชิดชัย
1909121207
ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติด...
ประภวิชญ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-09-12 00:00:00
เชิดชัย
1909121206
จอเป็นสีฟ้า และดับขณะใช้งาน...
อภิรดี
กองพัฒนานักศึกษา
2380
2019-09-12 00:00:00
1909111205
เครื่องช้า เปลี่ยน ฮาดิต เป็นssd...
ปรเมษฐ์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
887143473
2019-09-11 00:00:00
เชิดชัย
1909101204
install programe IC5 P+ L1 ...
Virgenita
สาขามนุษยศาสตร์
4332
2019-09-10 00:00:00
เชิดชัย
1909101203
เข้าระบบอินเตอร์เนต ไม่ได้...
เกรียงกมล
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
815478780
2019-09-10 00:00:00
เชิดชัย
1909061202
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
รัตนาภรณ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2019-09-06 00:00:00
เชิดชัย


Total 1346 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]