รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
180910992
ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯได้ โรงพิมพ์...
ธนภัทร
กองกลาง
945143485
2018-09-10
180907991
ลงวินโดว์ ...
ณพรรณ
สาขาวิชาการตลาด
3642
2018-09-07
พลากร
180906990
ระบบสวิชอินเตอร์เน็ตภายในไม่สามารถใช้ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องพ...
อมร
กองกลาง
2296
2018-09-06
180904989
เชื่อมต่อ wifi ในห้องเตรียมทรัพยากร ชั้ง1 ห้องสมุด ไม่ได้ ...
พิมพ์ชนก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2851
2018-09-04
180903988
ไม่สามรถเข้าใช้ระบบ บำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางได้ แต่เครื่องอื่นส...
สุภาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2630
2018-09-03
180831987
ลง windows 10 ...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-08-31
เชิดชัย
180827986
วินโดว์ 10 ไม่บูธเข้าวินโดว์ ...
กัญญาภัทร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-08-27
เชิดชัย
180823985
เชื่อมต่อไวไฟ...
อำพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
848707304
2018-08-23
มงคล
180823984
คอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5018
2018-08-23
180821983
เชื่อมต่ออินเติร์เน็ต...
อมรศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2018-08-21
180821982
ขอSet VPN เครื่อง Notebook...
นิลุบล
สาขาวิชาการจัดการ
865229129
2018-08-21
180821981
เข้า server คลังปัญญาไม่ได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-08-21
เชิดชัย
180820980
ลง windows ใหม่และโปรแกรมพื้นฐาน note book (Samsung)...
อภิรฎี
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2018-08-20
เชิดชัย
180820979
window 7 เข้า wifi มทร.อีสาน ไม่ได้...
คมกร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
885929040
2018-08-20
เชิดชัย
180816978
แอดเครื่องปริ้น...
อนัญญา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2846
2018-08-16
เชิดชัย
180815977
สั่งปริ้นงานไม่ได้ เครื่องปริ้น Lexmark Ms312dn หรือบางทีก็ช้ามากกว่าจะออก ต้อ...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2018-08-15
เชิดชัย
180815976
Computer ไม่สามารถเชื่อต่อกับปริ๊นเตอร์ได้ สายเเลนไม่สามารถทำงาน ...
ตรีทิพย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2799
2018-08-15
180815975
ลงวินโดว์ใหม่...
ภูมิพัฒน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
979198885
2018-08-15
เชิดชัย
180814974
ลงวินโดวส์...
ศุภปิยะ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
817608381
2018-08-14
เชิดชัย
180814973
อาคาร 6 แผนกงานพยาบาล สัญญาณ wifi ไม่ขึ้น และเครื่องคอม RMUTI128 ไม่สามารถเชื่อ...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2018-08-14


Total 1104 Record : 56 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]