รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2009281438
ลงโปรแกรม office...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2020-09-28 13:52:51
2009231437
ลง window ใหม่...
ณพรรณ
สาขาการตลาด
3604
2020-09-23 09:36:22
สุขสันต์
2009211436
เดินสายโทรศัพท์สำนักงาน...
ปรียา
กองกลาง
0910137475
2020-09-21 14:51:57
พลากร
2009171435
เครื่องช้า...
อาจารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2872
2020-09-17 08:58:25
สุขสันต์
2009161434
windown พัง...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2660
2020-09-16 13:36:04
สุขสันต์
2009141433
1.เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 2.อยากให้เช็ควงแลนให้ใหม่ เพราะ เ...
กาญจน์วรินทร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
2172
2020-09-14 09:36:29
มงคล
2009101432
ห้อง FabLab คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
พัชชาพร
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3191,3150
2020-09-10 15:18:07
มงคล
2009101431
เปิดไม่ติด...
มนัสสิริ
สาขาสังคมศาสตร์
0898078929
2020-09-10 10:52:28
สุขสันต์
2009101430
ลง MS office ...
กฤติเดช
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
0854056516
2020-09-10 09:59:04
มงคล
2009081429
คอมพิวเตอร์ไม่รับ wifi...
กรรณิการ์
กองกลาง
065-9415789
2020-09-08 14:48:25
มงคล
2009081428
เครื่อง PC ไม่สามารถสั่งปริ๊นท์ผ่านสาย lan ไปอีกเครื่องได้...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2020-09-08 10:19:46
มงคล
2009011427
โทรศัพท์ภายในขึ้นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
พัชราวดี
กองคลัง
2142
2020-09-01 13:27:53
สุขสันต์
2009011426
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ อาคาร 6 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สามา...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2020-09-01 10:49:04
พุทธพงษ์
2009011425
เชื่อมต่อ lan และเชื่อม internet ไม่ได้...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2020-09-01 10:30:58
พุทธพงษ์
2008311424
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
เกสรีคณิศร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
0857588546
2020-08-31 10:27:38
มงคล
2008281423
ติดรหัส...
ธนภัทร
กองกลาง
0937469674
2020-08-28 10:27:08
พุทธพงษ์
2008271422
มีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์...
อภิชาติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
0872596241
2020-08-27 11:11:37
พุทธพงษ์
2008261421
ระบบอินเตอร์ของอาคาร 6 ชั้น 2 ต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทุก ๆ 4-5 นา...
ยงยุทธ์
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
089-8640019
2020-08-26 23:03:08
มงคล
2008241420
เชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ ลงวินโดว์ใหม่ ไม่ต้อง Format Drive D กับ E มีข้อมูลสำคัญ Format Drive ...
ณัฐพงศ์
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
0817097581
2020-08-24 13:14:19
สุขสันต์
2008241419
notbook ชาร์จแบตเข้า แต่เปิดเครื่องไม่ติด...
ชนษร
กองพัฒนานักศึกษา
2392
2020-08-24 11:49:32
สุขสันต์


Total 1348 Record : 68 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]