รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2011031457
ลงวินโดว์ใหม่...
กันญา
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
0973431107
2020-11-03 09:37:23
2011031456
ลง microsoft office 2013 ใหม่...
วรรณา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
0877769920
2020-11-03 09:22:59
สุขสันต์
2011031455
ลง Windows...
กรรณิการ์
กองกลาง
2240
2020-11-03 08:53:23
สุขสันต์
2010281454
เปิดเครื่องไม่ได้...
อรุณี
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2020-10-28 14:30:12
สุขสันต์
2010281453
โน๊ตบุ๊ค แป้นพิมพ์ไม่ได้ และเครื่องช้าเวลาใช้งาน ...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2020-10-28 14:01:40
สุขสันต์
2010281452
ติดตั้งคีย์ window ใหม่...
สิริภัค
สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์
0632465323
2020-10-28 09:31:42
พุทธพงษ์
2010271451
office ค้าง...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ
0862509508
2020-10-27 10:40:39
สุขสันต์
2010221450
bluetooth หาย...
สิริพร
สาขาสถาปัตยกรรม
0959804374
2020-10-22 10:47:25
สุขสันต์
2010211449
โทรศัพท์สำนักงานใช้ไม่ได้ค่ะ...
เกสรีคณิศร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
0857588546
2020-10-21 12:40:58
2010211448
หน้าจอเป็นสีฟ้า ไม่มีภาพ แต่มีเสียง...
กชพร
สำนักงานผู้อำนวยการ
2530,2545
2020-10-21 10:10:37
สุขสันต์
2010201447
ลง window +format drive C...
สิรีรัตน์
สาขาเคมีประยุกต์
0812823001
2020-10-20 09:30:33
สุขสันต์
2010191446
ลงโปรแกรม offie...
วิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
0902800051
2020-10-19 11:35:24
สุขสันต์
2010091445
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
สุธาสินี
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
0846501815
2020-10-09 14:11:45
พุทธพงษ์
2010091444
คอมพิวเตอร์ พิมพ์รหัสเข้าเครื่องไม่ได้...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2020-10-09 10:33:18
มงคล
2010091443
เครื่องแจ้งว่า Reparing Automatic Repair...
วรรณา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
0877769920
2020-10-09 09:15:49
สุขสันต์
2010081442
เครื่องช้าลง OS ใหม่ 0865854654...
อภิสราธรณ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4002
2020-10-08 15:08:20
พุทธพงษ์
2010051441
หน้า จอ คอม ขึ้น power saving mode...
นันทวันทน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2545
2020-10-05 10:00:56
สุขสันต์
2010021440
เข้าระบบwindow ไม่ได้...
ชุติมา
สำนักงานกฎหมาย
2670
2020-10-02 09:50:06
พลากร
2009301439
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ...
ปรียา
กองกลาง
0659415789
2020-09-30 14:00:14
มงคล
2009281438
ลงโปรแกรม office...
วรรณ์มณี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2790
2020-09-28 13:52:51
สุขสันต์


Total 1367 Record : 69 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69]