รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2002201297
ตรวจสอบไดว์ c:...
สิริพร
สาขาสถาปัตยกรรม
918329358
2020-02-20
2002201296
ลงwindow ใหม่...
ภชนิตา
สํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3607
2020-02-20
2002171295
สัญญาณอินเตอร์ตรงเต้าเสียบสายแลนด์ประจำห้อง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2020-02-17
มงคล
2002141294
แชร์ปริ้นเตอร์...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2020-02-14
2001291290
ลงmicrosoft office 2013...
รุ่งฤดี
กองกลาง
840081087
2020-01-29
2001291289
wifi ใช้งานไม่ได้ ณ อาคาร 9...
อมร
กองกลาง
2297
2020-01-29
มงคล
2001271288
ลงวินโดว์โน้ตบุ๊คใหม่ ...
สาวิตรี
สาขาสังคมศาสตร์
826365987
2020-01-27
2001231287
แจ้งขอสายโทรศัพท์เพิ่มเติมเบอร์เดิม แต่ย้ายโต๊ะ...
อารีย์รัตน์
กองนโยบายและแผน
2480
2020-01-23
มงคล
2001221286
เด้งออกจากการใช้งาน และมีอาการค้าง...
กฤติเตมีย์
กองบริหารงานบุคคล
935429972
2020-01-22
มงคล
2001211285
เดินสาย lan คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ห้อง 209 อาคาร 19...
เจริญศรี
กองกลาง
1001
2020-01-21
มงคล
2001201284
น้ำหกใส่เครื่อง ให้เช็คบอร์ด สามารถถอดเครื่องได้เลย...
จิรายุส
สาขาชีววิทยาประยุกต์
814266882
2020-01-20
มงคล
2001171283
เครื่องค้าง ช้า กระตุกบ่อย...
ปิยะดา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5018
2020-01-17
มงคล
2001161282
ตรวจสอบอาการโน้ตบุค...
สมภพ
กองกลาง
895854958
2020-01-16
มงคล
2001161281
โน็ตบุ๊คไม่มีเสียงค่ะ...
กุลนิษฐ์ชา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2555
2020-01-16
มงคล
2001151280
เดินจุดสายแลนเพิ่ม เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน...
พรศิริ
สำนักงานผู้อำนวยการ
894247683
2020-01-15
มงคล
2001151279
-Format Drive C: -ลงWin 10 ใหม่ -ลงโปรแกรม MS office -ลงโปรแกรม Antivirus -อื่นๆที่จำเป็น...
อานนท์
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3111
2020-01-15
มงคล
2001131278
ลง window 10...
อนันต์
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
962624914
2020-01-13
มงคล
2001131277
ลงวินโดว์นกับออฟฟิคใหม่...
รติมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2854
2020-01-13
มงคล
2001101276
ซ่อมโน๊ตบุค ASUS ลงวินโดว์และ office ใหม่...
สุญาณี
กองกลาง
1001
2020-01-10
มงคล
2001091275
excel มีปัญหาไม่สามารถแก้ไข และบันทึกได้ แต่เปิดไฟล์ได้...
ณัฐกฤตา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
860560408
2020-01-09
พลากร


Total 1219 Record : 61 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]