รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
2003191313
ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยงยุทธ์
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
89
2020-03-19
2003191312
ติดตั้ง office...
พินิจ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
885945736
2020-03-19
2003181311
เล่นอินเตอร์เนตไม่ได้ ...
เกียรติสุดา
สาขาวิศวกรรมโยธา
866030553
2020-03-18
2003161310
ต่อจอไม่ติด...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
2520
2020-03-16
2003131309
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ไมตรี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
832979197
2020-03-13
2003111308
โน๊ตบุคมีอาการชาจไฟไม่เข้าตัวเครื่อง...
คำเส็ง
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
1991
2020-03-11
2003101307
เข้าสายแลนไม่ได้ปริ้นไม่ได้...
นันทพร
กองพัฒนานักศึกษา
2362
2020-03-10
2003091306
ลง window10 and microsoft office...
อัมพาพร
สาขาการจัดการ
3630
2020-03-09
2003091305
อินเตอร์เน็ท ชั้น 4 ตึก 19 ใช้การไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์เช้า ช่วงที่ไฟตก จ...
อารีย์รัตน์
กองนโยบายและแผน
87
2020-03-09
2003051304
ลง Windows notebook และ PC เปิดเครื่องไม่ติด...
ณัฐกฤตา
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
860560408
2020-03-05
2003031303
โปรแกรม scan virus VPN...
ชุดาภัค
สาขาวิศวกรรมโยธา
645696695
2020-03-03
2002281301
คอมฯ เปิดไม่ติด...
กาญจนาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2831
2020-02-28
2002261300
ช่องต่ออินเตอร์เนตใช้ไม่ได้...
อมร
กองกลาง
2297
2020-02-26
มงคล
2002251299
ลง window 10...
คมกร
สาขาวิศวกรรมโยธา
885929040
2020-02-25
2002241298
ลงวินโดร์ และโปรแกรมพื้นฐาน...
มนัสสิริ
สาขาสังคมศาสตร์
898078929
2020-02-24
2002201297
ตรวจสอบไดว์ c:...
สิริพร
สาขาสถาปัตยกรรม
918329358
2020-02-20
มงคล
2002201296
ลงwindow ใหม่...
ภชนิตา
สํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
3607
2020-02-20
มงคล
2002171295
สัญญาณอินเตอร์ตรงเต้าเสียบสายแลนด์ประจำห้อง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็...
ชลลดา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3444
2020-02-17
มงคล
2002141294
แชร์ปริ้นเตอร์...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2020-02-14
มงคล
2001291290
ลงmicrosoft office 2013...
รุ่งฤดี
กองกลาง
840081087
2020-01-29
มงคล


Total 1234 Record : 62 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]