» ประกาศ ประกวดราคาจ้างการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำชุดเฟรชชี่และชุดกีฬา จำนวน 2,800 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
» ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดนักศึกษา จำนวน 2,800 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
» ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำสมุดเรียน จำนวน 2,800 ชุด ชุดละ 10 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
» ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครรราชสีมา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 2,800 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
» อ่านข่าวทั้งหมด...