» การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 
» กำหนดการโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 
» ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2563 
» ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการและกิจกรรมในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) 
» อ่านข่าวทั้งหมด...