»  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมี คุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city Roadshow 2021) 
» ขอเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 
» ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ลามิเนตกรีนแลมเกรดต้านไวรัสโควิด-19 รายแรกของโลก 
» ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ นวัตกรรมการจัดการจยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) 
» ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้บริการและปรับลดอัตราค่าบริการเ้าชมอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK SQUARE KORAT) 
» อ่านข่าวทั้งหมด...