» ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 
» เรื่องหลักเกณฑ์การขอย้ายที่พักภายในมหาวิทยาลัย 
» รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย (เลือกห้อง) 
» ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 3 
» ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบ 2 
» ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» อ่านข่าวทั้งหมด...