แผนที่

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052 อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th


 การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-233-000 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ ตัวอย่าง 044-233-000 ต่อ 2290

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 2290, 2292
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานบริหารสินทรัพย์) ต่อ 2241, 2240
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 2734
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 2751


หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในอื่น ๆ