มทร.อีสาน-โพล เผย หากประชาชนร่วมกันมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม จะสามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ได้

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้วยผลงานไอเดียสร้างสรรค์พลิกผันจากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์

วันที่ 25 ธันวาคม 25 […]

มทร.อีสาน ร่วมประชุมกับจังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาเขตมุกดาหาร

วันที่ 28 ธันวาคม 25 […]

มทร.อีสาน จัดประชุมและเข้าดูพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับจริง 21 พฤษภาคม 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 25 […]

แผนกงานพยาบาลฯ มทร.อีสาน ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย จัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานให้แก่บุคลากร

วันที่ 21-25 ธันวาคม […]

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ : กิจกรรมที่ 1 ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 21 ธันวาคม 25 […]