มทร.อีสาน และ บ.ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมมือกันพัฒนางานด้านวิชาการ และงานทดสอบทางวิศวกรรม

วันที่ 17 มกราคม 256 […]

Young Artists Talent #11 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน เฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ไปดูงานต่างประเทศ

วันนี้​ 16 มกราคม​ 2 […]