เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 ปั้นนักสร้างหนังสั้นคุณภาพ ของ 4 จังหวัดนคร/ชัย/บุ/รินทร์

วันนี้ 15 สิงหาคม 25 […]

อพ.สธ.- มทร.อีสาน จัดการประชุมกลั่นกรองติดตามการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 256 […]

มทร.อีสาน พบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงความคืบหน้าการเตรียมทำความร่วมมือผลิตกำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 25 […]

MCT เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันที่ 30 กรกฎาคม ที […]

มทร.อีสาน ร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล”

วันที่ 6 สิงหาคม 256 […]