นศ.สาขาการตลาด และ นศ.โปรแกรมการจัดการธุรกิจค้าปลีก อบรมสานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม เตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในสถานสถานประกอบการ

วันที่ 18 – 19 กันยา […]

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับ ด […]

มทร.อีสาน ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร เตรียมจัดตั้งแหล่งการศึกษาใหม่ในจังหวัด ภายใต้ชื่อ มทร.อีสาน วิทยาเขตมุกดาหาร

วันที่ 17 กันยายน พ. […]

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ Nectec จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ มุ่งพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษารุ่นใหม่

วันที่ 17-19 กันยายน […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน เตรียมเปิด “ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก”

วันที่ 16 กันยายน 25 […]

คณะบริหารธุรกิจปลื้ม ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาดีเยี่ยม พร้อมได้รับเกียรติบัตรจาก บ.Edusoft ผู้ผลิตสื่อการสอน

วันที่ 16 กันยายน 25 […]