อาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายด้านการเกษตร UNTA แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้อง […]

มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซี พลาส แอนด์ สตีล จำกัด เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันที่ 24 กันยายน 25 […]

มทร.อีสาน หารือ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง เตรียมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดต้นแบบ รองรับเส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบรางของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด […]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกล่าวชื่นชมบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน ใน “โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ตำบลหัวทะเล”

ตามที่เกิดเหตุอุทกภั […]

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 นครราชสีมา

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

นศ.จิตอาสาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 21 กันยายน 25 […]