มทร.อีสาน ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานของ 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ […]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ MANAGEMENT DAY เผยแพร่ความรู้กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ […]

นศ. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการแข่งขันทักษะศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 5

วันที่ 13-14 กุมภาพั […]

สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ต้อนรับคณะดูงานจาก มทส. พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบราง และหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ […]