ปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานในครั้งต่อไป

วันที่ 5 ธันวาคม 256 […]

มทร.อีสาน ต้อนรับ คณะผู้แทนจากบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป จำกัด ประเทศกัมพูชา ในการหารือเตรียมความพร้อมเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน กวาดรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด โครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอ […]

เปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 มทร.อีสานจัดยิ่งใหญ่ รวบรวมความรู้ด้านทรัพยากรไทยจากหน่วยงานทั่วประเทศมาจัดแสดง

วันที่ 29 พฤศจิกายน […]

“สุรเกียรติ์” นายกสภา มทร.อีสาน บรรยายพิเศษ ย้ำกลุ่มราชมงคลต้องร่วมมือกันก้าวผ่านสังคมใหม่ พร้อมตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน […]