สถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน หน่วยงานผู้ริเริ่มแผนพัฒนาหมู่บ้านโพนสูง ร่วมเป็นเกียรติในงานส่งมอบโครงการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง จัดโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 พฤษภาคม 25 […]

สถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน จัดอบรมส่งเสริมให้นักวิจัยในมหา’ลัย นำผลงานเข้าจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันการลอกเลียนทางความคิด

สถาบันวิจัยและพัฒนา […]

นักวิจัย มทร.อีสาน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง บ้านตลุกม่วง อ.คง โคราช พร้อมร่วมเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ประจำปี 62

วันที่ 17 พฤษภาคม 25 […]

มทร.อีสาน ร่วมเปิดงาน “วิสาขปุณณมี” ที่เทอมินอล 21 โคราช พร้อมนำบุคลากร นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการย้อนรอยพุทธภูมิ

วันที่ 16 พฤษภาคม 25 […]

มทร.อีสาน นัด 9 มทร. หารือ เตรียมจัดงานนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล แนะทุกฝ่ายงัดผลงานมาโชว์ ในการประชุมวิชาการฯ ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 62 วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. นี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 25 […]

ผู้นำสถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน โคราช นำทีมเยือน วข.สุรินทร์ เร่งติดตามการทำงาน พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้ความรู้แก่นักวิจัยในพื้นที่

วันที่ 14 พฤษภาคม 25 […]

คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง นครราชสีมา ลุยให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 25 […]

นักวิจัย มทร.อีสาน ลงพื้นที่ อ.คง เร่งพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP โคราช

วันที่ 7 พฤษภาคม 256 […]