สวธ. จัดงาน “ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูเมืองย่าโม ปั้นศิลปินรุ่นเยาว์ สานฝันสู่เมืองศิลปะ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ มทร.อีสาน

วันที่ 12 กันยายน 25 […]

มทร.อีสาน ชี้แจงการดำเนินโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานฯ ต่อ สกสว. พร้อมเร่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ

วันที่ 9 กันยายน 256 […]

นักเรียนทั่วภาคอีสาน ร่วมงาน RMUTI Open House 2019 ล้นหอประชุม! ยอดรวมกว่า 5,300 ราย ส่วนใหญ่สนใจอยากเรียนต่อ มทร.อีสาน

วันที่ 6 กันยายน 256 […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน หารือร่วมกับ วิทยาลัยใน สปป.ลาว พร้อมให้ความร่วมมือพัฒนาทักษะด้านจักรกลหนักแก่เพื่อนบ้าน

วันที่ 4-6 กันยายน25 […]