นักวิจัย มทร.อีสาน ประชุมร่วม สกสว. หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติตามแนวสากล (UNESCO)

วันที่ 16 สิงหาคม 25 […]

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.อีสาน จัดโครงการ “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” อาจารย์-นศ. ร่วมใจลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 16 สิงหาคม 25 […]

เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 ปั้นนักสร้างหนังสั้นคุณภาพ ของ 4 จังหวัดนคร/ชัย/บุ/รินทร์

วันนี้ 15 สิงหาคม 25 […]

อพ.สธ.- มทร.อีสาน จัดการประชุมกลั่นกรองติดตามการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 256 […]