อาจารย์ระบบราง จากวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน […]

บ.ซานี่ ไทยยนต์ ส่งมอบถุงนอนสนับสนุนงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ แก่ มทร.อีสาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน จับมือ สกสว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา “คงคุณ” สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง

วันที่ 14 พฤศจิกายน […]