สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)และกิจกรรม งานเสวนา CISMED ม่วนคั๊ก ต๊อนนนนนน “TECH STARTUP“

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเช […]