สาขาวิศวกรรมอิเล็กฯ และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สร้างความรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี 5G

วันที่ 25 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ “เช้านี้ที่โคราช” เชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

วันที่ 19 พฤศจิกายน […]

ประชุมติดตามการเตรียมพร้อม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบศูนย์หนองระเวียง

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)และกิจกรรม งานเสวนา CISMED ม่วนคั๊ก ต๊อนนนนนน “TECH STARTUP“

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเช […]