สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)และกิจกรรม งานเสวนา CISMED ม่วนคั๊ก ต๊อนนนนนน “TECH STARTUP“

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเช […]

นักศึกษาและตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลครั้งที่ ๔

นักศึกษาและตัวแทนอาจ […]

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงาน “โคราช 4.0” SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้อยู่หมัด ด้วยแนวคิด 4.0 ภายใต้กิจกรรม SME Coach

สถาบันชุณหะวัณเพื่อก […]