วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท นิว นอร์มอล ซิสเต็ม จำกัด นำโดยคุณรตนพร มายาพร ตำแหน่งประธานบริษัท โครงการสร้างนักลงทุนอัจฉริยะแห่งราชมงคลอีสาน Smart Investor of RMUTI Project (Step1) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 165,000 บาท ณ ห้องแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่มา : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา

More from my site