วันที่ 8 เมษายน 2564 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” พร้อมเข้ารับมอบป้าย THAI STOP COVID-19 จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ณ ห้องนกยูง โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 นครราชสีมา

สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการส่งเสริมให้เครือข่ายขับเคลื่อนโคราชเมืองไมซ์เกิดความมั่นใจ และยกระดับสถานประกอบการหรือพื้นที่ของตนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และ มาตรฐาน Thai Stop COVID Plus เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมืองต้อนรับการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : งานเลขานุการ มทร.อีสาน

More from my site