วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางสาวภัณฑิรา สุขนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางณัชชา สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ร่วมพิธีถว่ายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

More from my site