วันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ บุคลากรฝ่ายวิทยบริการ และคณะอาจารย์จาก มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ จ.นครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์  และกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์จากหนังสือมีชีวิต 7 รายการ อาทิ “รูปทรงเรขาคณิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา สมนา “สายน้ำกับชีวิต” โดย ดร.หฤทัย มาศโค้ง “ไฟฟ้าน่ารู้” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนบึงพญาปราบเป็นอย่างมาก

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site