วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน เป็นผู้เทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ ในการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา และลงนามในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ มทร.อีสาน จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พฤษภา ยิ้มมั่น

More from my site