วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมความร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยภายในงาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ร่วมลงนามความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอีก 9 หน่วยงาน เพื่อสร้างกลไกเตรียมพร้อมใยการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมแห่งกรเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เผยว่า สำหรับแพลตฟอร์มของ มทร.อีสาน ที่จะร่วมดำเนินการในครั้งนี้ จัดทำในรูปแบบออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัดทำเป็น “ห้องเรียนวัยเกษียณ” ที่จะมีหลักสูตรส่งเสริมการสร้างอาชีพมากกว่า 100 หลักสูตร จากเครือข่ายความร่วมมือของมทร.อีสาน ทั้งในนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ และร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้เกษียณ และสนับสนุนให้คนทุกวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมครับ โดยโครงการนี้คาดว่าจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64 นี้ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmuti.ac.th ทางเฟซบุ๊ก FB : มทร.อีสาน – RMUTI และทางช่อง youtube : มทร.อีสาน ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งครับ

More from my site