วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยทำกิจกรรมทาสีรั้วมหาวิทยาลัย ปูพื้นหญ้า รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในอาคารหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ยุพาพรรณ คนกระโทก

More from my site