วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุ อสมท. นครราชสีมา 95.75 MHs เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบัณฑิตของ มทร.อีสาน ที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา และมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์  จะต้องเดินทางไปซ้อมและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำให้ตัวบัณฑิตเอง รวมถึงผู้ปกครองและญาติมิตรที่จะไปร่วมแสดงความยินดีมีความลำบากทั้งการเดินทางและการจัดหาที่พัก ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องนี้เสนอต่อสภา มทร.อีสาน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นนายกสภา และทางสภาจึงมีมติเห็นชอบให้จัดเตรียมพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมทั้งหมดแล้ว ทั้งในส่วนของหอประชุม และส่วนของสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยรอบ  จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดอย่างแพร่หลายในขณะนั้น ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดงานออกไป และรอให้สถานการณ์คลี่คลายอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันให้เกิดความปลอดภัยได้ จึงขอพระราชทานวันจัดพิธีพระราชทานใหม่อีกครั้ง เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของ มทร.อีสาน

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมใหญ่ที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้พระราชทานนามอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานด้วย

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมาครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ มทร.อีสาน จะได้ต้อนรับบัณฑิต มทร.อีสาน จากทุกวิทยาเขต ทั้งขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ รวมแล้วกว่า 5,000 ราย อีกทั้งผู้ปกครองที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอีกนับหลายหมื่นคน ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา และยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อีกด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
เรียบเรียบ : คุณสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษา มทร.อีสาน

More from my site