วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้เชิญ คุณนิมิต แก้วหมื่นไวย Co-Founder Front Stand Alone Café and Yourclass เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Moment-based Marketing: มอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่” ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ นอกจากนี้ได้มีวิทยากรพิเศษอีก 2 ท่าน คุณจิรพร บูรณพงศ์ Beauty Blogger ชื่อดังของประเทศไทย และคุณนันทพงษ์ บุญเนาว์ CEO Loonystore ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ตัวจริง ยืน 1 บนโลกออนไลน์” อีกด้วย ซึ่งงานนี้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางการตลาดดิจิทัลโดยตรง พร้อมได้รับเคล็ดลับความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้สู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : คณะบริหารธุรกืจ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา