สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

วันที่ 29 มีนาคม 256 […]

มทร.อีสาน ร่วมเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว “cook & coff @เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม”

วันที่ 26 มีนาคม 256 […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ประกาศความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในโคราช รองรับบัณฑิตและญาติร่วมงานกว่า 30,000 คน

วันที่ 26 มีนาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มทร.อีสาน ล้ำ! ผลิตสื่อการเรียนรู้เสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางสายตา

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]