วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดประชุมหาแนวทางดันหลักสูตร ปวส. เข้าร่วมโครงการ WIL เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ […]

ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดอบรมการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในงานเกษตรสมัยใหม่ รองรับการพัฒนาเกษตรกรรม 4.0

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ […]

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ […]

มทร.อีสาน ร่วมนำนวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ […]