มทร.อีสาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ […]