วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute) ในการมาร่วมหารือการทำความร่วมมือซึ่งคาดว่าจะทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ โดยจะมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์กับทางบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ EV แบ่งออกเป็น หลักสูตรระยะสั้น Reskill/upskill รายวิชาที่ใช้สอนในระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่คาดว่าจะเปิดสอน ปี 2565-2566 อีกทั้งจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้ง Charging station ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวิจัยด้าน Battery packaging ร่วมกันพัฒนาและสร้างรถไฟฟ้าที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มทร.อีสาน และร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับด้าน Logistics กับทีมงาน 3 สาขาโลจิสติกส์ของ 3 คณะ

นอกจากนี้ จะมีความร่วมมือระหว่างสถาบันระบบรางกับทางบริษัท ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรด้านซ่อมบำรุงรถไฟ-ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น หลักสูตรระยะสั้น Reskill/upskill รายวิชาที่ใช้สอนในระดับ ปวส. และปริญญาตรี และจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟที่เชื่อมต่อจาก มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง กับเส้นทางรถไฟจริง ทังนี้เพื่อประโยชน์ในการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

More from my site