มทร.อีสาน เตรียมรวมพลัง บริษัท Energy Absolute พัฒนาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และการซ่อมบำรุงรถไฟ-ไฟฟ้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ […]