วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ รูปแบบและลักษณะการจัดงาน MICE ในโครงการฝึกอบรม การบริหาร การจัดงานแบบมืออาชีพ รองรับธุรกิจ MICE โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ซึ่งจัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับธุรกิจ MICE ผู้ประกอบการ Event Organizer เสียง สี แสง Supplier โดยนอกจากนี้ในโครงการยังมีวิทยากรระดับประเทศมาร่วมเสวนาและถ่ายถอดความรู้เทคนิคอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะการจัดงาน ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โคราชฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site