วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานบริหารบริษัท มันติอินโนเวชั่นเอนยิเนียริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ Mi Group นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง บริษัทคอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในการเข้าหารือกับ มทร.อีสาน และมอบอุปกรณ์ Firetide Hotspot Wireless Access Point รุ่น 4100 จำนวน 30 ตัว และ Firetide Customer Premises Equipment รุ่น 2100 จำนวน 270 ตัว ให้แก่ มทร.อีสาน เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว จากบริษัทผู้ใจดีทั้ง 2 แห่ง โดยหลังจากนี้คาดว่าจะมีการนำไปติดตั้งในส่วนต่าง ๆ รวมถึงในบริเวณที่จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรอัจฉริยะที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site